Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Ppolitologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
  Wydział Nauk Politycznych
  Ocena: brak danych
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Filologiczno - Historyczny
  Ocena: brak danych
 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Zarządzania i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
  Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Collegium Civitas w Warszawie
  Katedra Politologii
  Ocena: brak danych
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
  Wydział Politologii
  Ocena: pozytywna
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego
  Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej
  Ocena: brak danych
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: warunkowa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  Instytut Politologii i Polityki Regionalnej
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu
  Instytut Politologii
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  Wydział Politologii
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  Instytut Politologii
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
  Instytut Politologii
  Ocena: brak danych
 • Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim
  Katedra Politologii
  Ocena: brak danych
 • Szczecińska Szkoła Wyższa w Szczecinie
  Collegium Balticum
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zamiejscowy w Krakowie
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa Warszawska
  Wydział Ekonomiczno-Społeczny
  Ocena: negatywna
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Collegium Europaeum w Gnieźnie
  Ocena: pozytywna
 • Collegium Polonicum w Słubicach
  Ocena: pozytywna
 • Kolegium UAM w Kościanie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostrowcu Wielkopolskim
  Ocena: pozytywna
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pleszewie
  Ocena: pozytywna
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wągrowcu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Politologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Historyczno-Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
  Ocena: warunkowa
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
  Wydział Bankowości i Finansów
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
  Wydział Studiów Politycznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie
  Instytut Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. Wańkowicza w Warszawie
  Wydział Zamiejscowy w Lublinie
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER w Warszawie
  Wydział Politologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  Kolegium Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
  Katedra Administracji i Politologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Politologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
  Wydział Politologii
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów w Brwinowie
  Wydział Politologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
  Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zamiejscowy w Człuchowie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zamiejscowy w Wałbrzychu
  Ocena: negatywna
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach
  Ocena: negatywna
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
  Wydział Nauk Politycznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
  Wydział Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
  Wydział Politologii i Socjologii
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
  Wydział Politologii
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna

O nas

Na początku było PWI...

Pomysł stworzenia portalu wiedzy informatycznej - Polskiej Wszechnicy Informatycznej - próba zgromadzenia pod jedną witryną najlepszych programów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na studiach wyższych na kierunku informatyka, narodził się w październiku 2007.

Geneza pierwszego polskiego portalu wiedzy informatycznej to suma dwóch projektów: „studia informatyczne na odległość” oraz „Polska Wszechnica Informatyczna”.

Głównymi celami projektu „Studia Informatyczne na Odległość” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską było opracowanie programów nauczania dla studiów I i II stopnia dla kierunku Informatyka, oraz przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych dla przeszło 60 przedmiotów przewidzianych programem studiów.

W ramach projektu „Polska Wszechnica Informatyczna”, realizowanego przy współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka.

Wykonane w ramach wymienionych wyżej projektów materiały dydaktyczne zostały udostępnione w sieci szerokiemu gronu odbiorców, jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w ramach portalu - Polska Wszechnica Informatyczna. Do współpracy w tworzeniu otwartego Portalu Wiedzy Informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

Patronat naukowy nad pracami projektu Polska Wszechnica Informatyczna objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi edukacji przez Internet. Polska Wszechnica Informatyczna - Portal Wiedzy Informatycznej, ma niewątpliwie szanse stać się platformą, która przyczyni się do rozwoju nowoczesnych form edukacji w Polsce.

Ogromne zainteresowanie, z jakim materiały portalu PWI zostały przyjęte przez zainteresowaną tematyką informatyki młodzież, a także wykładowców uczelni i szkół średnich, skłoniło nas do kontynuacji podjętego dzieła pod szyldem Polska Wszechnica Akademicka tym razem dla wszystkich kierunków kształcenia.

Wszystkie wortale PWA zawierają informacje o wydziałach (linki do stron wydziałów), które prowadzą studia na wszystkich kierunkach ujętych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentujemy także informacje o ocenach jakości kształcenia kierunków dokonanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz informacje o standardach kształcenia. Wortale dostarczają informacje o wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, kołach naukowych i innych istotnych dla kształcenia na poziomie akademickim sprawach.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące struktury i treści zamieszczanych na portalu PWA.

Zespół Polskiej Wszechnicy Akademickiej

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/