Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Decydowanie polityczne Zobacz
Filozofia i etyka polityki Zobacz
Historia instytucji politycznych Zobacz
Komunikowanie polityczne Zobacz
Metodologia badań politologicznych Zobacz
Prawo europejskie Zobacz
Psychologia polityki Zobacz
Ruchy społeczne Zobacz
Socjologia polityki Zobacz
Teoria polityki Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/